Mitteldeutsche Kinderrangliste

Schüler C m:
2. Johann

Schüler B w:
4. Chantal-Sophie

Schüler B m:
3. Janne
7. Gynian

Schüler A w:
12. Julie
15. Carlotta
18. Lena

Jugendländervergleich der DTU

Jugend B w:
33. Leonie

Jugend B m:
15. Julian B.

Jugend A w:
23. Antonia G.